Luật Doanh Nghiệp

Quy định chi tiết về chính sách đối với lao động nữ theo Nghị định 85/2015/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP vào ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Theo đó, lao động nữ được cải thiện điều kiện lao động: Người sử dụng lao động bảo đảm có buồng tắm, buồng vệ more »

Chi tiết về việc tăng mức đóng Bảo hiểm Xã hội từ 01/01/2016

Những văn bản pháp luật mới quy định về BHXH sẽ làm thay đổi đáng kể chi phí mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) phải đóng. Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13, kể từ ngày 1/1/2016, hàng tháng, NSDLĐ cũng dành 18% quỹ tiền lương để đóng BHXH cho NLĐ. more »

Điểm qua Chính sách mới có hiệu lực từ 11/2015

Trong tháng 11/2015, một loạt cơ chế chính sách mới có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực. Vốn kinh doanh bất động sản tối thiểu 20 tỷ đồng Có hiệu lực từ 1/11/2015, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số more »

Quy định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Ngày 7/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP (“Nghị định 88”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP hiện hành về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc more »

Những ai là đối tượng được tăng lương tối thiểu từ ngày 1-1-2016

Từ ngày 1-1-2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 – 3.500.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động… Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu more »